Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Hava Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Nasıl Yazılır ve Dilekçe Örneği

Hemşirelerin çalışma ortamındaki mutluluklarının

Hemşirelerin çalışma ortamındaki mutluluklarının sağlanması ve başarı oranlarının arttırılması için doğru serviste çalışmaları gerekir. Zaman zaman bazı çalışanlar, geçerli nedenlerden dolayı servis değişikliği talebinde bulunabilir. Bu talebi resmi hale getirmek içinse hemşire servis değişikliği dilekçesi yazmaları gerekir.

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Nedir?

Bir hemşirenin çalıştığı servisten başka bir servise geçmeyi talep ettiği resmi dilekçelere hemşire servis değişikliği dilekçesi denir. Bu dilekçe, hemşirenin başka servise geçerek iyi hissetmesini, kendini geliştirmesini ya da kişisel gereksinimlere uygun düzenleme yapılmasını sağlar. Dilekçe içerisinde yer alan bilgiler talebi ve gerekçelerini ayrıntılı şekilde belirttiğinden dolayı değişiklik talebinin geçerli olmasını sağlayabilir.

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Servis değişikliği dilekçesi resmi bir dilekçe olduğu için bazı kurallara uygun biçimde yazılmalıdır. Doğru bir dilekçe hazırlanması için dilekçeye tarih, isim soy isim, adres ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.

Resmi mercie uygun bir hitap eklendikten sonra konuya uygun başlık hazırlanmalıdır. Ayrıca dilekçenin ana bölümünde mevcut servis ve geçilmek istenen servisle birlikte uygun gerekçeler de eklenmelidir.

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Nereye Gönderilir?

Servis değişikliği için hazırlanan dilekçe, çalışanın bağlı olduğu kurumun yönetim birimine gönderilebilir. İnsan kaynakları bölümüne de dilekçe yazılabilir. Resmi prosedürlere uygun şekilde hareket edilmesi için doğrudan işverene ya da yöneticiye dilekçe yazılmamalıdır. Çalışanların taleplerinin doğru şekilde değerlendirilmesi için insan kaynakları ya da personel departmanı daha doğru bir tercih olur.

Çalışanın bağlı olduğu hastane, klinik ya da diğer sağlık kurumlarına verilen dilekçeler; genellikle insan kaynakları tarafından incelenir. Departmanla iletişime geçildiği durumda, hazırlanan dilekçenin farklı bir bölüm ya da şahsa iletilmesi söylenebilir.

Böyle bir durumda yalnızca kurum içi prosedürler dikkate alınmalı ve insan kaynaklarının yönlendirdiği şekilde hareket edilmelidir. Talebin değerlendirilmesiyle birlikte prosedürlere uygun şekilde servis değişikliği yapılabilir.

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Örneği

Doğru bir dilekçe hazırlamak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

– İsim, adres, iletişim bilgileri,
– Başlık,
– Sayın yetkili gibi bir tabir,
– Ana metin,
– İsim soy isim, imza.

Servis değişikliği talebinde bulunurken örnek olarak aşağıda yer alan metinden faydalanılabilir. İsteğe göre metin üzerinde değişiklik yapılabilir ve hemşireler için servis değişikliği dilekçesi örneği metninde belirtildiği gibi farklı gerekçeler öne sürülebilir.

“Ben, [isim ve soy isim ], [mevcut durumda çalışılan servis] olarak çalıştığım hastanenizde servis değişikliği talebinde bulunuyorum. Mevcut görevimde yaşadığım [gerekçeler] doğrultusunda, [yeni çalışmak istenilen servis]’e geçiş yapmak istiyorum.

Bu değişiklik talebimin sebebi, [Açıklama: Örneğin, farklı alana geçmek ya da kişisel gereklilikleri belirtmek vb.]. Bu değişiklik, hem benim daha iyi hizmet vermeme hem de hasta memnuniyetinin artmasına olanak sağlayacaktır.

Dilekçemi değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,”

Hemşire Servis Değişikliği Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dilekçenin doğru şekilde yazılmış olması, hemşire servis değişikliği yapılması için olumlu sonuç almayı kolaylaştırabilir. Bu nedenle dilekçede bazı ayrıntılara yer verilerek çalışan kişinin yaşadığı zorluklar dile getirilebilir.

Çoğu zaman olumsuz deneyimler ya da farklı servise ilişkin beceriler dilekçede yer alıyorsa, hemşirenin farklı bir servise geçişi kolaylaşır. Referanslar, gelişimle ilgili hedefler ve eğitimle ilgili konular da dilekçede yer alabilir.

Eğer olumsuz bir ya da birkaç olay nedeniyle servis değişikliği yapılmak isteniyorsa, diğer çalışanlarla veya hastalarla olan ilişkiler açıklanabilir. Ciddi bir durum söz konusuysa yapılan şikayet dilekçesinin örneği gibi kanıtlar da ek olarak gönderilebilir. Daha etkileyici ve kapsamlı bir dilekçe hazırlamak içinse gereksiz ayrıntılardan bahsedilmemesi, olabildiğince az ve öz metinler hazırlanması gerekir.