Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Tiroit bezi vücudumuzun metabolizmasını sağlar.Tiroit bezi fazla çalıştığında,çarpıntı terleme titreme, ishal gibi belirtiler gösterir.Az çalıştığında kabızlık, saç dökülmesi, seste kalınlaşma,vücudun su toplaması, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösterir. 

Muayene ve boyun ultrasonu sonucu saptanan tiroit Nodülleri Kanser açısından risk oluşturur. Bu nodüllerin takip edilmesi gerekir.Nodüller orta yaş bayanlarda daha sıklıkla görülür.Ortalama her üç kadından birinde Nodül saptanabilir, bu nodüller takipsiz kaldığında kansere dönerek vücuda yayılabilir. 

Ne zaman kansere döner nasıl takip etmeliyiz?

Nodül boyutlarında hızlı bir artış kanser ihtimalini artırır

Çocukluk döneminde radyasyona maruz kalmak kanser ihtimalini artırır

Ailesinde tiroit kanseri olanlarda risk taşır

Nodüllerin Boyun ultrasonunda Kanser belirtileri taşıması

Tiroit bezindeki Nodüllerin tek sayıda veya çok sayıda olması

Nodüllerin kistik yapıda veya solid olması

Hormon salgılayıp salgılamadığı kanser olasılığını değiştirmektedir. 

-Elimizle yapılan Boyun muayenesinde Nodül saptanan hastalar mutlaka ultrasonografi ile kontrol edilmelidir. Bu hastaların bir çoğunda herhangi bir semptom yoktur. Hastaların herhangi bir şikayeti de yoktur tesadüfen muayene esnasında ele gelebilir. Tüm nodüllerde kanser ihtimali %5 civarındadır. Tesadüfen saptanan bu nodüller ultrason ile kontrol edilerek Şüpheli bulgu varlığında ince iğne biyopsisi ile kontrol edilmelidir. 

Hangi hastalar risk altındadır

Çocuk yaşta saptanan nodüller

Ultrasonografide şüpheli bulgusu olanlar

Ailesinde tiroit kanseri olanlar

Gözden kaçırmayın

İmplant Tedavisinin Avantajları Neledir? İmplant Tedavisinin Avantajları Neledir?

Erkek cinsiyette ve 45 yaş sonrası görülenler

Daha önce tiroit ameliyatı olanlar

Son Altay bir yılda nodülün boyutunda belirgin artış saptananlar

Nodüllerde düzensiz sınırların olması

İnce iğne biyopsisinde mutasyon saptanması

Nodülün soluk borusuna baskı yapması

Nodül de kalsifikasyonların olması

Nodülün çevre dokulara yapışık olması

Boyunda tiroid ile ilişkili lenf nodülleri de olması

-Boyunda Nodül saptanan hastalar yukarıda saydığımız belirtileri taşıyorsa daha yakından takip edilmeli, bu nodüllerin kansere dönme ihtimali daha fazladır. Gerekli durumda geç kalınmadan tiroid (guatr) ameliyatı olmalıdır.

Eğer risk taşıyan belirtiler yoksa, bu nodüller muhtemelen Selim’dir periyodik takip etmek gerekir. 

Guatr  ameliyatından korkmalı mıyım ?

Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile beraber Tiroid bezindeki sadece kanserleşmiş bölüm alınarak sağlam dokular korunabilir.-Hastaların devamlı hormon kullanmasına gerek kalmayabilir

-Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen para tiroit bezleri korunur.

-Ses teli felcini önlemek için sinir monitörü kullanılır.

-Boyunda iz kalmasın diye küçük kesiler yapılır.